Kategoriat
Ajankohtaista

Verojen korotukset eivät pelasta kaupungin taloutta

Kaleva 28.9.2021
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirjo Sirviö hyökkäsi voimakkaasti Kokoomusta vastaan (Kaleva 24.9.), kun pari päivää aiemmin vetosin kirjoituksessani kuntapäättäjiin siitä, etteivät he sortuisi nyt hyvinvointipalveluiden alibudjetointiin ensi vuodelle, koska tämä vaikuttaa suoraan tulevan hyvinvointialueen rahoitukseen valtiolta.

Sirviön ja demareiden mielestä alibudjetointi ja kaupungin talouden ongelmat johtuvat liian matalasta kuntaverosta ja talouden ongelmat poistuvat, kun vuosittain nostetaan veroja lisää ja lisää.

Tosiasiassa ystäväni Pirjo varmasti pari vaalikautta ansiokkaasti hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana toimineena tietää varsin hyvin, että hyvinvointipalveluiden tietoinen alibudjetointi Oulussa on jatkunut vuosikausia vaihdellen noin kymmenestä miljoonasta yli 20 miljoonaan euroon vuodessa. Se on ollut kaupungin tapa toimia ja tavoitella näin maltillista kustannusten kasvua.

Olemme Pirjon ja muun lautakunnan sekä viranhaltijoiden kanssa hyvässä yhteistyössä kyenneet uudistamaan hyvinvointipalvelujen toimintatapoja niin, että kumulatiivinen säästö aikaisempaan kehitykseen verrattuna on reilusti yli puoli miljardia euroa! Siitä huolimatta hyvinvointipalvelujen budjettia on leikattu vuosittain aina vielä viime metreillä kaupungin talousarvion käsittelyssä.

Veronkorotukset heikentäisivät entisestään kaupungin vetovoimaa, vähentäisivät työnteon kannustavuutta ja veisivät kaupungin talouden entistä syvemmälle suohon.

Itse ajattelen, että liian suuri alibudjetointi kääntyy itseään vastaan ja voi aiheuttaa sen, että vastuulliset toimijat eivät jaksa enää edes yrittää pitäytyä budjetissa. Samalla se on johtanut osin myös järjettömiin pikasäästöihin, joiden laskua maksamme pitkään.

Mielestäni sekä verojen korotukset kohtuuttoman ylös että liiallinen hyvinvointipalvelujen alibudjetointi ja siitä seuraava ennaltaehkäisevien palvelujen leikkaaminen ovat molemmat yhtä lyhytnäköistä ”housuun pissaamista”.

Jo tällä hetkellä tavallinen keskituloinen oululainen perhe maksaa lähes 3000€ vuodessa enemmän veroja kuin vastaava perhe etelän kaupungeissa. Ja jo nyt Oulu on selkeästi muuttotappiokunta työikäisen väestön osalta. Veronkorotukset heikentäisivät entisestään kaupungin vetovoimaa, vähentäisivät työnteon kannustavuutta ja veisivät kaupungin talouden entistä syvemmälle suohon. On siis täysin kestämätöntä haikailla vielä lisää veronkorotuksia!

Oulun kaupungin taloustilanne on tällä hetkellä heikko, mutta sitä ei pidä heikentää entisestään verojen korotuksilla tai ennaltaehkäisevistä palveluista leikkaamalla. Päinvastoin, tarvitsemme tulevaisuuteen katsovaa, elinvoimaa, hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaa lisääviä päätöksiä ja toimintatapojen uudistamista. Toivotan tähän työhön tervetulleeksi kaikki kaupungin päättäjät puoluekannasta riippumatta.

Pekka Simonen, Kokoomus
Hyvinvointilautakunnan jäsen
PPSHP:n hallituksen jäsen
POPsote ohjausryhmän jäsen
Oulu

Kategoriat
Ajankohtaista

Soten alibudjetointi kunnissa sattuu nyt omaan nilkkaan

Kaleva 22.9.2021
Olen kuntapäättäjänä aina ollut ja olen edelleen vastuullisen ja tiukan taloudenpidon ystävä. Monissa kunnissa yksi keino kustannusten kasvun hillintään on ollut perinteisesti tietoinen alibudjetointi talousarviossa. Nyt on kuitenkin hyvä huomata, että mahdollinen alibudjetointi kunnissa johtaa tulevan hyvinvointialueen rahoituksen merkittävään leikkaamiseen.

On oikein, että verorahoja käytetään vastuullisesti ja talousarviot laaditaan kunnianhimoisiksi. Tiettyyn rajaan asti myös alibudjetointi eli menokehysten leikkaaminen arvioituun todelliseen tarpeeseen verrattuna voi ohjata ja kannustaa tehokkaaseen toimintaan ja verorahojen järkevään käyttöön. Käytännössä toki sosiaali- ja terveyspalveluissa on kyse välttämättömistä ja lakisääteisistä palveluista, joten hyvinvointipalveluissa rahaa käytetään viime kädessä tarpeen mukaan ja budjetit paukkuvat yli vuodesta toiseen.

Kesällä eduskunnan hyväksymä laki tulevien hyvinvointialueiden rahoituksesta lähtee siitä, että puolet alueiden rahoituksesta tulee valtiolta vuoden 2021 kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutuneista kustannuksista ja puolet vuoden 2022 talousarvion perusteella. Eli jokainen ensivuoden talousarvion alibudjetoitu miljoona euroa aiheuttaa hyvinvointialueen rahoitukseen puolen miljoonan euron vajeen.

Esimerkiksi Oulussa hyvinvointipalvelujen talousarviota on leikattu vuosittain vielä siitä, minkä lautakunta on talousarvioesitykseensä valmistellut huomioiden kaupungihallitukset antamat raamit. Se on johtanut siihen, että sote-menot ovat ylittäneet talousarvion vähintään 10 – 20 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt saamieni tietojen mukaan hyvinvointilautakunnan tiukkaa ja vastuullista talousarviota ollaan leikkaamassa jopa 26 miljoonaa euroa! 

”Toivottavasti nyt jokainen kunnan/ kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja sekä kuntapäättäjä ottaa asian vakavasti ja huomioi tämän poikkeuksellisen tilanteen.”

Tämän lisäksi kaupungin konsernipalvelujen ohjeistuksen mukaisesti talousarviosta puuttuvat kokonaan koronasta aiheutuvat kustannukset, koronasta johtuvan hoitovelan purkamisesta aiheutuvat kustannukset sekä tulevan vuoden palkankorotusten vaikutukset. Kokonaisuudessaan hyvinvointipalveluiden talousarvion alibudjetointi olisi siis useita kymmeniä miljoonia euroja! Se vie tulevalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta mahdollisuudet tarjota asianmukaisia sosiaali- ja terveyspalveluita oululaisille ja muille hyvinvoitialueen asukkaille. 

Toivottavasti nyt jokainen kunnan/ kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja sekä kuntapäättäjä ottaa asian vakavasti ja huomioi tämän poikkeuksellisen tilanteen. Vaikka muuten haluaisitte harrastaa alibudjetointia, kantakaa nyt vastuuta Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kaupunkien asukkaiden tulevaisuuden palveluista ja tehkää vastuullinen ja realistinen hyvinvointipalveluiden talousarvio! Muistattehan myös sen, että hyvinvointialueuudistuksesta huolimatta kuntalain mukaan kuntien ykköstehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia? Riittävä panostaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden saatavuuteen on hyvinvointiteko.

Pekka Simonen, Kokoomus
Hyvinvointilautakunnan jäsen
PPSHP:n hallituksen jäsen
POPsote-ohjausryhmän jäsen
Oulu

Kategoriat
Ajankohtaista

Aloite mielenterveyspalvelujen parantamisesta

Tein valtuustokauden viimeiseen valtuuston kokoukseen valtuustoaloitteen mielenterveyspalveluiden vahvistamisesta ja saatavuuden parantamisesta perusterveydenhuollossa. Sain aloitteeni allekirjoittajiksi Kokoomuksen valtuustoryhmän ja lähes kaikki muut valtuustoryhmät. Tässä tiedotetta asiasta.

Oulun Kokoomus jättää valtuustoaloitteen terapiatakuun toteuttamisesta Oulussa

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen mielenterveyspalveluiden vahvistamisesta ja saatavuuden parantamisesta perusterveydenhuollossa. Kokoomus on kutsunut aloitteen allekirjoittajiksi myös muut valtuustoryhmät. Aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana toimii hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja Pekka Simonen (kok).

Aloitteen tekijä ja ensimmäinen allekirjoittaja on hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja Pekka Simonen (kok). ”Käytännössä kaikki puolueet ovat kilvan kehuneet eduskuntaan jätettyä kansalaisaloitetta terapiatakuusta. Siitä huolimatta Sanna Marinin (sd.) johtama maan hallitus ei ole suostunut asiaa valtakunnallisesti edistämään. Mielenterveyden ongelmat eivät odota. Tilanne on sekä inhimillisesti että talouden näkökulmasta kestämätön. Apua tarvitsevien on saatava asianmukainen apu silloin, kun on tarve”, Simonen sanoo.

Terapiatakuun tavoitteiden toteuttaminen vaatii taloudellisia lisäpanostuksia, mutta taloudellinen kokonaisvaikutus pidemmällä aikavälillä on aloitteen mukaan positiivinen. Valtiotalouden tarkastusviraston arvion mukaan jo yksi syrjäytyvä nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa. Aloitteen mukaan mielenterveyspalveluiden kehittämisen inhimillisiä vaikutuksia ei voi mitata rahassa.

”Suuri osa suomalaisista kokee jossain vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön, mutta vain noin puolet saa tarvitsemansa avun. Ongelmien pitkittyessä myös kustannukset kasvavat. Riittävä perustason resurssointi ja nopea reagointi palvelutarpeisiin hillitsee huomattavasti erikoistason kustannuksia”, Simonen avaa.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että jatkossa Oulussa

1) terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden hyvinvointipalveluihin, ellei arviota voida tehdä heti ensimmäisen yhteydenoton aikana.

2) perusterveydenhuollossa toteutettava mielenterveyden häiriön tarpeelliseksi todettu psykoterapia tai muu psykososiaalinen hoito järjestetään neljän viikon sisällä siitä, kun hoidon tarve on arvioitu, elleivät lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat muuta edellytä.

3) asiakkaalle on annettava palveluseteli asianmukaisen terapian tai hoidon toteuttamiseksi, mikäli terapiatakuun mukaiset tavoitteet eivät muuten toteudu. Palvelusetelin käytössä on varmistettava riittävä palvelunohjaus asiakkaalle.

Lisätiedot: Pekka Simonen, puh. 040-519 6071

Kategoriat
Ajankohtaista

Lupauksia, saavutuksia ja pettymyksiä

Ennen vaaleja usein kysellään ehdokkailta vaalilupauksia. Olen uskollinen tavoilleni, enkä nytkään lupaa mitään konkreettisia asioita, joita en välttämättä voi toteuttaa. Lupaan kuitenkin sen, että pyrin hoitamaan yhteisiä asioitamme vastuullisesti, rohkeasti ja rehellisesti.

Asioihin vaikuttaminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä. Tuloksia saadaan aikaan vain yhteistyöllä. Itse olen saanut paljon kiitosta yhteistyökyvystäni ja aktiivisesta aherruksestani yhteisten asioiden hyväksi.  Täältä löydät enemmänkin yhteistyökumppanieni kommentteja toimintatavoistani.

Nykyisellään pääsen vaikuttamaan erityisesti hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajana, PPSHP:n hallituksen jäsenenä ja POPsote hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana sekä muiden hallintokuntien asioihin Kokoomuksen valtuustoryhmän ja kaupunginhallitusryhmän (hyven edustajana) kautta.

Valtakunnan tason asioihin pääsen vaikuttamaan mm. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallituksen vpj:na sekä Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsenenä.

Luottamukselliset ja suorat yhteydet niin Kokoomuksen puoluejohtoon ja ryhmäjohtoon kuin sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin viranhaltijajohtoon sekä muiden poliittisten ryhmien jäseniin takaavat sen, että tieto kulkee joka suuntaan ja saan vaikutettua asioihin jo ennen varsinaista päätöksentekohetkeä.

Asioita, joihin olen päässyt osaltani vaikuttamaan on lukemattomia. Tässä joitakin poimintoja onnistuneesta vaikuttamistyöstä sekä kokemistani pettymyksistä.

Onnistumisia:
– Maankäytön uudistaminen yhteistyössä edellisellä kaudella (Kokoomus, Keskusta, PS) (ks. kirjoitukseni Kalevassa)

– Jokirannan homekoulun tilalle uusi Kiiminkipuiston koulu lukion ja urheilualueen yhteyteen. (ks. kirjoitukseni Kalevassa 19.8.2017, 4.11.2017 ja 22.1.2018)

– Esityksestäni kaupunkiin laadittiin lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli

– Esityksestäni veteraanien kuntoutusrahoihin merkittävät korotukset

– Seniorineuvolan pilotointi (koronan takia lykkääntyi, mutta on etenemässä)

– Alakylän palaneen koulun korvaavan investoinnin suunnittelumäärärahat ja hankkeen nopeuttaminen. (ks. kirjoitukseni Kalevassa ja TA-esitykseni)

– lähikoulujen turvaaminen pienimmille eri puolilla Oulua

– Veroprosentin korotuksen puolittaminen 1,0 => 0,5%-yksikköön vuodelle 2021.

Pettymyksiä:
– Kaupungin talouden surkea tila

– Koulusihteerien siirto Monetraan (ks. kirjoitukseni)

– 30 km/h rajoitus myös pääkaduille kaupunkikeskuksessa ja muu autolla liikkumisen hankaloituminen. Toivottavasti aloitteeni parantaa tilannetta. (ks. aloitteeni)

– Yksityisteiden aurausten yhteiskilpailutuksen kaatuminen (ks. aloitteeni)

– Veroprosentin korotus 20,5%:iin vuodelle 2021

Onko sinulla mielessäsi jokin asia, joka vaatisi aktiivista toimintaa? Kuulen mielelläni ajatuksiasi, joten otapa rohkesti yhteyttä!

Kategoriat
Ajankohtaista

Kehuja…

Vaalien alla pitäisi osata kehua itseään niin, että äänestäjät vakuuttuvat siitä, että olen heille juuri sopiva valinta edustamaan heitä kunnallisessa päätöksenteossa. Olen toki itse vakuuttunut, että minun kokemukseni, näkemykseni ja tapani toimia antavat erinomaiset lähtökohdat vastuulliseen ja tehokkaaseen yhteisten asioiden hoitamiseen.

Koen kuitenkin jollakin tavalla vastemielisenä julkisen itsekehun, joten pyysin muutamaa yhteistyökumppaniani kommentoimaan toimintaani politiikassa. Puhukoot ne puolestani:

”Olen tuntenut Pekan pitkään. Pekka perehtyy asioihin ja vie niitä
päättäväisesti eteenpäin. Pekalla on sydän paikallaan”

Pirjo Sirviö, SDP
Oulun hyvinvointilautakunnan

puheenjohtaja

”Pekka on rakentava ja sovitteleva.
Tietoa ja kuuntelutaitoa löytyy – tarpeen tullen myös tiukkuutta.”

Teija Ruokamo
kaupunginvaltuutettu
hyvinvointilautakunnan jäse
n

”Pekka on yhteistyökykyinen, aktiivinen ja energinen.
Hän on taitava sekä sitoutunut toimimaan ryhmässä
ja hän perustelee hyvin mielipiteensä.”

Kai Pajala, Keskusta
PPSHP:n hallituksen puheenjohtaja


”Pekka on todella ahkera ja asioihin hyvin paneutuva joukkuepelaaja,
joka tekee töitä aina yhteinen etu mielessä. Pekka on kaveri,
jolle voi luottaa myös haasteellisemmat hommat.”

Tomi Kaismo
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja
kaupunginvaltuutettu


”Pekka on ahkera ja aikaansaava. Hänellä on arvot kohdallaan.”
Heikki Autto
Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja
kansanedustaja


”Pekalla on insinöörijärkeä ja sotesydäntä.
Sille yhdistelmälle on käyttöä jatkossakin Oulun valtuustossa.”

Mari-Leena Talvitie
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
valtuustoehdokas

Kategoriat
Ajankohtaista

Kaupunkikeskuksen saavutettavuuden parantaminen autoilijoiden näkökulmasta

Tein valtuuston kokouksessa 26.4.2021 valtuustoaloitteen Oulun kaupunkikeskuksen saavutettavuudesta myös autoilijoiden näkökulmasta. Aloitteeseen yhtyi Kokoomuksen valtuustoryhmä kokonaisuudessaan.

Oulun kaupunkikeskusta on kehitetty paljon ja suunnitelmia on edelleen. Valitettavasti näiden sinänsä hyvien toimien seurauksena monet autoilevat kaupunkilaiset ja matkailijat kokevat, että Oulun keskustaan ei olla tervetulleita.

Mm. maanantaina (26.4.) Kalevassa esitelty kestävä kaupunkiliikkuminen on hyvä ja kannatettava tavoite, mutta suunnitelmissa täytyy olla arkijärki mukana. Iso osa Oulun väestöstä ei voi liikkua käytännössä mitenkään muuten kuin omalla autolla. Tämä on otettava huomioon kaikessa kaupunkisuunnittelussa.

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen mahdollisuuksia saa ja pitää parantaa, mutta sitä ei saa tehdä autolla liikkuvien kustannuksella, vaan kaupungin saavutettavuutta täytyy parantaa kaikilla kulkumuodoilla.

Tässä aloitteni teksti:

Kaupunkikeskuksen saavutettavuuden parantaminen autoilijoiden näkökulmasta

Oulun kaupunkikeskusta on kehitetty viime vuosina monella tavalla. Saavutettavuutta joukkoliikenteen sekä pyöräilyn ja jalankulun osalta on parannettu, kävelykeskustaa on laajennettu, kauppakeskus Valkea on rakennettu paraatipaikalle, pysäköintipaikoille on rakennettu Sykkeli-parkkeja ja taksipysäkkejä, autokaistoja on muutettu pyöräkaistoiksi, 30 km/h nopeusrajoitus koko ydinkeskustaan jne. 

Näiden pääasiassa hyvien ja kannatettavien uudistusten seurauksena on autoilevien kaupunkilaisten ja matkailijoiden näkökulmasta kaupunkikeskuksen saavutettavuus on heikentynyt merkittävästi. Moni autoilija kokee, että eivät ole tervetulleita kaupunkiin ja asioivat mieluummin kaupunkikeskuksen ulkopuolisissa paikoissa ja jopa naapurikuntien puolella. 

Kaupunkikeskuksen elävöittämiseksi ja kaikkien kaupunkilaisten tasavertaisten mahdollisuuksien turvaamiseksi on tarpeen kuulla kaupunkilaisten ja alueen yrittäjien näkemyksiä saavutettavuudesta sekä ryhtyä toimenpiteisiin, joilla em. haittoja voidaan lieventää. Esimerkiksi ydinkeskustan alueelle voidaan lisätä yksittäisiä ”pikaparkkeja” nopeaa asiointia varten, Kivisydämen hinnoittelua tulee muuttaa joustavammaksi, nopeusrajoitusta keskustan pääväylien osalta voidaan tarkastella jne. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla voidaan parantaa kaupunkikeskuksen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta kaikilla eri kulkumuodoilla, myös autoilevien kaupunkilaisten näkökulmasta.  

Pekka Simonen
Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kategoriat
Ajankohtaista

Arpajaisten tulokset

Varainkeruuarpajaisten arvonta on suoritettu 31.3. ja tässä tulokset:

 1. ACON AIR 4,3 Black Edition -trampoliinipaketti
  305 Esko Riekki
 2. Paljukärry viikonlopuksi
  313 Seija Riekki
 3. Ravintolalahjakortti Pannu, Puistola, Cantina
  240 Saara Kotajärvi
 4. Ravintolalahjakortti Pannu, Puistola, Cantina
  312 Seija Riekki
 5. Stelon saunanhoitosetti
  178 Mikko Manninen

Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille arpajaisiin osallistuneille tuestanne!

Kategoriat
Ajankohtaista

Sote ihmistä varten

Kaleva 15.12.2020

POPsote-hankkeen ohjausryhmän keskustalainen puheenjohtaja Jussi Ylitalo kirjoitti kauniisti Kalevassa 12.12. sote-uudistuksen tavoitteista ja rahoituksesta. Valitettavasti nyt vaan puheet ja käytäntö eivät kohtaa.

Ylitalo kertoo, että Keskusta haluaa soten, joka on yhdenvertainen ja jonka kustannukset veronmaksajat pystyvät kantamaan. Tosiasiassa kuitenkin hallituksen esityksellä leikataan pohjoisilta maakunnilta todelliseen tarpeeseen nähden satoja miljoonia euroja. Se yhdessä isojen muutoskustannusten kanssa pakottaa karsimaan ihmisten tarvitsemia palveluita todella rajusti. Erityisesti rahoitusvajetta on sosiaalihuollon kustannuksissa ja harvan asutuksen huomioimisessa. Tiedot on helppo tarkistaa hallituksen soteuudistus.fi-sivuston rahoituslaskelmista.

Samaan aikaan kun hallitus esittää Pohjois-Pohjanmaan kunnilta leikattavaksi vielä 90 miljoonaa euroa enemmän kuin kesällä, se leikkaa entisestään alimitoitettua Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointalueen rahoitusta 54 miljoonaa euroa lisää! Silti valtakunnan tasolla sote-uudistus maksaa hallituksen oman arvion mukaan miljardeja euroja lisää ja kustannukset ovat vielä kymmenen vuoden kuluttua muutoksesta vuonna 2033 yli kaksi miljardia euroa pakkasella sote-kustannusten nykykehitykseen verrattuna!

Kirsikkana kakun päällä Keskusta runnoi hallituksessa läpi vaatimuksensa maakuntaverosta. Uusi verotuksen taso tulee nostamaan työn verotusta kokonaisuutena. Erityisesti meidän Pohjois-Pohjanmaan veronmaksajien verorasitus nousee kohtuuttomaksi. THL:n viimeisimpien julkisuuteen annettujen sote-laskelmien mukaan meidän sote-kustannukset ovat noin 1,5-kertaiset ruuhka-Suomeen verrattuna. Tämä johtaa pohjoisen korkean kuntaverotuksen lisäksi myös hyvin kireäään maakuntaverotukseen.

Ylitalo kannustaa vaikuttamaan siihen, että Kokoomus olisi tukemassa hallituksen sote-uudistusta. Olen hyvin mielelläni tukemassa sellaista uudistusta, jossa oikeasti parannetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja laatua sekä pidetään sote-kustannusten kehitys kohtuullisena. Hallituksen esityksellä näistä ei toteudu mikään!

Uskon ja toivon, että Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Suomessakin, voimme ilman valtiovallan holhousta ja lisääntyvää byrokratiaa tehdä yhteistyössä alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa uudistus, jossa keskitytään ihmisten tarvitsemiin palveluihin. Siihen ei tarvita lisää byrokratian tasoja eikä vallan keskittämistä Helsinkiin ja keskuskaupunkeihin. Se ei myöskään edellytä ideologista sosialisointia Venezuelan tapaan.

Voimme laittaa kaikki alueen hyvinvointipalvelut perustasolta erikoistasolle asti yhteen. Sovitaan kunnianhimoisesta hoitotakuusta eli annetaan ihmisille hoito silloin, kun on tarve. Jos tämä ei muuten onnistu, niin annetaan palveluseteli, jolla voi hakea tarvitsemansa palvelun vaikkapa yksityiseltä yhteistyökumppanilta. Panostetaan lisää koko alueen kattavaan ESKO asiakas- ja potilastietojärjestelmään sekä muuhun digitalisaatioon. Tehtäiskö tämä heti?

Pekka Simonen, Kokoomus
hyvinvointilautakunnan vpj
PPSHP:n hallituksen jäsen
POPsote ohjausryhmän vpj
Oulu

Kategoriat
Ajankohtaista

Herätys pohjoisen vaikuttajat!

Kaleva 10.12.2020

Pitkään veivattu sote-uudistus sai viimeisimmän käänteen, kun maan hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen uudistuksesta 8.12. Esityksessä on toki paljon aihetta kommentointiin, mutta nostan esille nyt vain yhden, mutta meidän kannalta kriittisen tärkeän asian. Pohjoisen sote-rahoitus on uudistuksen joka vaiheessa pienentynyt todella huolestuttavasti.

Pohjois-Pohjanmaan ns. sote-tarve oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan viime vaalikaudella väestörakenteesta ja sairastavuudesta johtuen noin 1,5-kertainen ruuhka-Suomeen verrattuna. Rahoitus olikin silloisen esityksen myötä lisääntymässä merkittävästi. Jostain syystä tällä vaalikaudella THL lopetti tarvekertoimien julkaisemisen. Liekö saanut tässäkin asiassa poliittista ohjausta ministeriöstä?

Viime keväänä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitukseen oli hallituksen sote-esityksen mukaan tulossa nykytasoon verrattuna lisää 40 miljoonaa euroa, syksyllä enää 16 miljoonaa ja nyt viimeisimmän esityksen mukaan vähennystä on yli 9 miljoonaa euroa! Sama negatiivinen linja koskee kaikkia pohjoisen maakuntia, ruuhka-Suomen maakuntien rahoitus paranee. Esim. pääministerin oman maakunnan Pirkanmaan -16 miljoonaa vaihtui +16 miljoonaksi.

Pohjois-Pohjanmaalla tämä hallituksen vuoden kuluessa tekemä rahoituksen heikennys on 50 miljoonaa euroa vuodessa eli parissa vuosikymmenessä miljardi euroa! Se on enemmän kuin koko tulevaisuuden sairaala OYS2030 -investointi!

Uudistuksen myötä tehtävistä henkilöstön palkkaharmonisoinneista, tiloista, järjestelmien yhtenäistämisestä ja monista muista muutoskustannuksista johtuen sote-uudistus aiheuttaa kymmenien miljoonien eurojen vuosittaiset lisäkustannukset ja nykyisellään alueemme sote-kustannukset kasvavat kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Rahoituksen leikkaaminen jopa alle tämänhetkisen tason tarkoittaa siis todella rajuja leikkauksia alueemme sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden saatavuuteen.

Alueemme kunnilta pois siirtyvä summa on puolessa vuodessa kasvanut noin 90 miljoonaa euroa, mutta silti hyvinvointialueen rahoitus pienenee noin 54 miljoonaa euroa. Kyse on siis eri rahoituskertoimien muokkaamisesta. Lakiesityksen mukaan näitä voidaan edelleen muutella, hallituksen toimesta miten vaan.

En usko, että alueemme väestö olisi yhtäkkiä lopettanut sairastamisen, vaan kyseessä on vahva etelän lobbaus ja hallituksen halu mielistellä etelän päättäjiä. Nyt tarvitsemme pohjoisesta tehokasta edunvalvontaa joka rintamalla. Erityisesti vetoan alueemme valtapuolueeseen Keskustaan. Haluatteko todella viedä hallitukssa eteenpäin esitystä, joka heikentää merkittävästi alueemme mahdollisuuksia tuottaa asukkaidemme tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluita? Sote-uudistus maksaa valtakunnan tasolla useita miljardeja euroja. Hallituksen oman esityksenkin mukaan kustannukset ovat vielä vuonna 2035 miljardin enemmän kuin tällä hetkellä. Silti meidän alueemme soterahoitusta leikataan hurjasti. Tätäkö te haluatte?

Pekka Simonen, Kokoomus
Hyvinvointilautakunnan vpj
PPSHP:n hallituksen jäsen
POPsote ohjausryhmän vpj
Oulu

Kategoriat
Ajankohtaista

Muutosesitykset talousarvioon 2021

Puheenvuoro valtuuston kokouksessa 30.11.2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat!

Facebook muistutti juuri eilen neljä vuotta vanhasta Kalevan uutisesta. Silloin valtuuston talousarviokokouksessa kannatin valtuutettu Kaismon esitystä koko talousarvion palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Syynä oli se, että talousarvioesitys ei ollut tasapainoinen ja suunniteltiin kovaa velanottoa. Nyt jos koskaan, olisi tarvetta tällaiselle uudelleentarkastelulle.

En kuitenkaan aio esittää koko talousarvion palauttamista, vaan tyydyn paria pientä muutosesitystä lukuunottamatta kaupunginhallituksen esitykseen.

Ensimmäinen esitys tulee sivuille 169 ja 172.

Esitän lisättäväksi investointiosaan sivulle 172 kohta ”Alakylän koulun korvausinvestointi”. Kokonaiskustannukset eivät vielä tiedossa, mutta varataan vuodelle 2021 suunnittelumääräraha 200 000 euroa.

Oheistekstiksi lisätään seuraavaa: ”Investoinnista ei ole tehty päätöstä. Alakylän koulun vanha osa paloi heinäkuussa 2020. Korvausinvestoinnin suunnittelu tulee aloittaa mahdollisimman pian vuonna 2021.”

Määräraha (200 000€) kohdennetaan sivun 169 kohdasta ”Suunnittelumääräraha” (800 000€ => 600 000€).

Esitys ei siis lisää kustannuksia, vaan osa yleisestä suunnitteluvarauksesta kohdennetaan tähän korvausinvestoinnin suunnitteluun.

Korvausinvestoinnin suunnittelu ja toteuttaminen tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Ala-Tirinkylän alueella ei ole nyt lainkaan koulujen liikuntatiloja, kun koulun liikuntasaliin on tehty väistötilat opetusta varten.

Alakylän koulun alueella on tällä hetkellä noin 300 alakouluikäistä lasta ja kun huomioidaan ensi vuonna valmistuvan osayleiskaavan vaikutus, lapsimäärä säilyy pidemmälläkin aikavälillä vähintään nykyisellä tasolla. Kokonaistaloudellisesti on edullisinta rakentaa suoraan pysyvät tilat eikä tehdä päällekkäisiä investointeja (ensin viipalekoulu).

Toinen esitykseni on tekstimuutos sivulle 114.

Esitän sivulle 114 toisen kappaleen loppuun lisäyksen: ”Investointiohjelmaan lisätään palaneen Alakylän koulun korvausinvestointi”

Perustelut tälle ovat samat kuin edellisessä esityksessäni.

Arvoisa puheenjohtaja, kannatan myös Teija Ruokamon esitystä siitä, että pyöräilybaanojen rahoituksesta leikataan 10%. Silloin kun joudutaan säästämään kaikesta, mikään ei-lakisääteinen asia ei voi olla niin pyhää, etteikö siihen voitaisi koskea. Tämä ei muuta Oulun asemaa pyöräilyn pääkaupunkina eikä 150 000 euron leikkaus teatterin tukeen muuta Oulua kulttuurivihamieliseksi kaupungiksi.

Lopuksi, kannatan myös valtuutettu Tikkalan esitystä maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyen.

Kiitos!