PEKKA SIMONEN

Vastuullisuutta, rohkeutta, rehellisyyttä

OSAAMISTA, KOKEMUSTA JA ASENNETTA PÄÄTÖKSENTEKOON!

Olen 53-vuotias isä, isoisä ja insinööri Oulusta, Kiimingin Alakylästä. Lähdin vuosituhannen vaihteessa kyläyhdistystoimintaan ja vuoden 2004 vaalien kautta varsinaiseen poliittiseen toimintaan. Pian havaitsin, että päätöksenteossa tarvitaan paljon uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Päättäjän on uskallettava panna itsensä likoon. On toimittava vastuullisesti, rohkeasti ja rehellisesti. Näin olen pyrkinyt toimimaan kaikissa luottamustehtävissäni. 

Vuosien saatossa olen toiminut hyvin monenlaisissa luottamustehtävissä mm. Kiimingissä ja Oulussa. Nykyisellään toimin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajana ja aluevaltuuston Kokoomusryhmän puheenjohtajana. Lisäksi olen Oulun hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen. Kokoomuksessa toimin Oulun Pohjoinen Kokoomus ry:n puheenjohtajana ja Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallituksen jäsenenä.

Askarruttaako sinua jokin asia yhteiskunnassamme? Pitäisikö johonkin vaikuttaa? Otapa rohkeasti yhteyttä!

Toimintani arvot

Vastuullisuus

Haluan

• oman tai jonkin ryhmän eduntavoittelun sijasta kantaa vastuuta koko yhteiskunnan asioista

• katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen ja toimia sen mukaisesti

• tehdä asioiden valmistelun ja päätöksenteon avoimesti ja vuorovaikutteisesti sekä tosiasioihin perustuen

• perehtyä päätettäviin asioihin huolellisesti, vaikka se vaatiikin paljon työtä ja aikaa  

• kuunnella kansalaisten mielipiteitä

• toimia demokratian pelisääntöjen mukaisesti

• kehittää yhteiskuntaa ennakkoluulottomasti meidän kaikkien parhaaksemme

rohkeus

Haluan

• kyseenalaistaa totutut käytännöt ja myös aiemmin tehdyt linjaukset

• nostaa esille vaikeita ja kipeitäkin asioita

• tehdä päätökset vastuullisesti ja itsenäisesti poliittisen ryhmän tai jonkin muun tahon painostuksesta huolimatta

• olla edelläkävijänä pohjoissuomalaisen yhteistyön sekä koko Suomen kehittämisessä

• antaa kiitosta silloin, kun siihen on aihetta

Rehellisyys

Haluan

• toimia suoraselkäisesti ja vilpittömästi kaikissa tilanteissa

• tunnustaa tehdyt virheet ja epäonnistumiset sekä ottaa niistä opiksi

• tiedottaa päätöksistä avoimesti ja kertoa perustelut rehellisesti

• hyväksyä tosiasiat ja toimia sen mukaisesti

• olla asioista samaa mieltä ennen ja jälkeen vaalien

Ota yhteyttä

Sähköposti pekka@pekkasimonen.fi

Olipa asiasi pieni tai suuri

”Ne jotka ovat tarpeeksi hulluja uskoakseen, että voivat muuttaa maailman, vielä tekevät sen..”

Steve Jobs