PEKKA SIMONEN

Vastuullisuutta, rohkeutta, rehellisyyttä

SINULLE TÄRKEITÄ PÄÄTÖKSIÄ VASTUULLISESTI, ROHKEASTI JA REHELLISESTI!

Olen 50-vuotias isä, isoisä ja insinööri Oulusta, Kiimingin Alakylästä. Lähdin vuosituhannen vaihteessa kyläyhdistystoimintaan ja vuoden 2004 vaalien kautta varsinaiseen poliittiseen toimintaan. Pian havaitsin, että päätöksenteossa tarvitaan paljon uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Päättäjän on uskallettava panna itsensä likoon. On toimittava vastuullisesti, rohkeasti ja rehellisesti. Näin olen pyrkinyt toimimaan kaikissa luottamustehtävissäni. 

Vuosien saatossa olen toiminut hyvin monenlaisissa luottamustehtävissä mm. Kiimingissä ja Oulussa. Nykyisellään Kokoomuksen valtuustoryhmässä työskentelyn lisäksi toimin mm. hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajana, sairaanhoitopiiriin hallituksen jäsenenä ja maakuntamme sote-valmistelun ohjausryhmän varapuheenjohtajana. Kokoomuksessa toimin Oulun Pohjoinen Kokoomus ry:n puheenjohtajana, Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen varapuheenjohtajana sekä Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsenenä.

Toimintani arvot

Vastuullisuus

Haluan

• oman tai jonkin ryhmän eduntavoittelun sijasta kantaa vastuuta koko yhteiskunnan asioista

• katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen ja toimia sen mukaisesti

• tehdä asioiden valmistelun ja päätöksenteon avoimesti ja vuorovaikutteisesti sekä tosiasioihin perustuen

• perehtyä päätettäviin asioihin huolellisesti, vaikka se vaatiikin paljon työtä ja aikaa  

• kuunnella kansalaisten mielipiteitä

• toimia demokratian pelisääntöjen mukaisesti

• kehittää yhteiskuntaa ennakkoluulottomasti meidän kaikkien parhaaksemme

rohkeus

Haluan

• kyseenalaistaa totutut käytännöt ja myös aiemmin tehdyt linjaukset

• nostaa esille vaikeita ja kipeitäkin asioita

• tehdä päätökset vastuullisesti ja itsenäisesti poliittisen ryhmän tai jonkin muun tahon painostuksesta huolimatta

• olla edelläkävijänä pohjoissuomalaisen yhteistyön sekä koko Suomen kehittämisessä

• antaa kiitosta silloin, kun siihen on aihetta

Rehellisyys

Haluan

• toimia suoraselkäisesti ja vilpittömästi kaikissa tilanteissa

• tunnustaa tehdyt virheet ja epäonnistumiset sekä ottaa niistä opiksi

• tiedottaa päätöksistä avoimesti ja kertoa perustelut rehellisesti

• hyväksyä tosiasiat ja toimia sen mukaisesti

• olla asioista samaa mieltä ennen ja jälkeen vaalien

Ota yhteyttä

Sähköposti pekka@pekkasimonen.fi

Olipa asiasi pieni tai suuri

”Ne jotka ovat tarpeeksi hulluja uskoakseen, että voivat muuttaa maailman, vielä tekevät sen..”

Steve Jobs