Kategoriat
Ajankohtaista

Askel kerrallaan byrokratiaa vähemmäksi

Kaleva 6.12.2021
Kesäkuussa 2021 Oulun hyvinvointilautakunnan käsittelyssä oli sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutostöiden kriteerit. Näiden muutostöiden tavoitteena on tukea iäkkäiden, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kotona asumista. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi tukikahvojen asentaminen, kynnysten poistaminen, oviaukkojen leventäminen jne.

Edellä mainittu kotona asumisen tukeminen on inhimillisesti ajatellen järkevää ja myös tehokasta veronmaksajien rahojen käyttöä. Jo yksi iäkkään ihmisen kaatuminen maksaa inhimillisten kärsimysten lisäksi vähintäänkin tuhansia euroja. Hyvin usein se johtaa siihen, että kaatunut henkilö joutuu muuttamaan kotoaan pysyvästi jonkinasteiseen palveluasumiseen.

Nykyinen toimintamalli on ollut käytännön kokemusten perusteella hyvin byrokraattinen. Asian käsittely on voinut viedä jopa puoli vuotta, vaatinut erilaisten selvitysten jälkeen jopa useita lääkärikäyntejä ja lopuksi ikäihmiselle on ilmoitettu, että sinulla on liian paljon tuloja tai varallisuutta eikä muutostöitä tehdä! Tällainen toiminta ei ole kenekään etu. Pienet ja edulliset muutostyöt täytyy tehdä heti. Niinpä asia palautettiin esityksestäni uudelleen valmisteluun.

Palauttaminen ei ollut turhaa, vaan marraskuun viimeiseen lautakunnan kokoukseen saimme esityksen, että Oulun kaupunki aloittaa pilotoinnin, jossa nämä edellä mainitut muutostyöt voidaan tehdä nopeasti ja ilman töisevää tulojen ja varallisuuden selvittelyä. Kriteerinä näille muutostöille on, että työt ovat terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan välttämättömiä kotiuttamisen tai kotona asumisen mahdollistamiseksi eikä niitä korvata lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi lonkkaleikkauspotilaalle voidaan käydä asentamassa tarpeelliset tukikahvat seinään jo ennen kotiutumista sairaalasta ja ilman raskasta byrokratiaa.

Normaalien muutostöiden kriteereihin tuli myös korotuksia tulorajoihin ja tulot lasketaan nettotuloista. Rajat ovat yhden hengen taloudessa 1600 euroa ja kahden hengen taloudessa 2500 euroa kuukaudessa. Säästöjä ja realisoitavaa varallisuutta saa olla enintään 5000 euroa. Varallisuuteen ei huomioida vakinaista asuntoa ja sen irtaimistoa. Esityksestäni tähän lisättiin myös sana kohtuullisuus. Eli huomioitavan varallisuuden tulee olla kohtuudella realisoitavaa. Tämä helpottaa tilanteissa, jos on esimerkiksi jakamaton kuolinpesä tai jotain muuta hankalasti realisoitavaa omaisuutta.

Nämä pienet kotona asumista tukevat muutostyöt ovat kaupungin ja talouden näkökulmasta aika pieniä asioita, mutta yksittäisen kansalaisen kannalta niillä voi olla koko elämän ja asumisen kannalta todella isot vaikutukset. On tärkeää, että tulevaa hyvinvointialuetta valmisteltaessa hyödynnämme kaikki eri kuntien hyvät käytännöt ja puramme byrokratian kukkasia niin isoissa kuin pienissäkin asioissa.

Pekka Simonen, Kokoomus
Oulun hyvinvointilautakunnan jäsen
POPsote suppean seurantaryhmän jäsen
Oulu

VastaaLähetä edelleen