Kategoriat
Ajankohtaista

Muutosesitys talousarvioon 2020

puheenvuoro valtuuston talousarviokokouksessa 2.12.2019

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat!

Kaupungin talousarvio on valtava kokonaisuus, mutta puutun tällä kertaa vain yhteen asiaan;

Meillä on joka työpäivä keskimäärin 550-600 Oulun kaupungin työntekijää sairausomalla! Tämä on sekä asianomaisten ihmisten että työyhteisön kannalta täysin kestämätöntä. En myöskään kadehdi lähiesimiehiä, jotka päivittäin taistelevat puuttuvien resurssien ja sijaisten saatavuuden kanssa.

Kaupungin talouden kannalta kyseessä on noin 30 miljoonan euron paukku suoraan kankkulan kaivoon. Lisäksi tulee toki välillisiä kustannuksia miljoonakaupalla.

Asiaa ei voi kuitata sillä, että vain pieni osa sairaslomista on suoraan työstä johtuvia. Kaupungin täytyy panostaa kaikin keinoin siihen, että sairauspoissaolojen määrää saadaan hillittyä ja myös osatyökykyisille työntekijlle löydetään sopivaa työtä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Talousarvioesityksen sivun 36 lopussa on seuraava virke: ”Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi vuosina 2018 ja 2019. Myös tästä on seurannut kasvua henkilöstökustannuksiin toisaalta poissaolon palkkakustannuksina ja sijaiskustannuksina.”

Esitän, että tämän tekstin jälkeen lisätään seuraava virke:
”Sairauspoissaolojen hillitsemiseksi laaditaan kevään 2020 aikana henkilöstön työkyvyn ja terveyden edistämisen suunnitelma.”

Kiitos!

Kategoriat
Ajankohtaista

Koulusihteerit

Pekka Simonen 9.10.2019

Oulun koulusihteeriasia näyttää herättävän edelleen paljon intohimoja ja allekirjoittaneenkin toiminnasta on esitetty somessa monenlaisia väittämiä. Siksi sevennän vielä omaa näkemystäni asiasta:

1. Olen lukenut kaikki asian esittelymateriaalit ja osapuolten kannanotot, kuunnellut sekä valmistelijoiden että opetushenkilöstön edustajan esitykset sekä keskustellut paljon lukuisten päättäjien ja asianosaisten kanssa. Näin keräämilläni tiedoilla tämänhetkinen näkemykseni on, että VASTUSTAN KOULUSIHTEERIEN SIIRTOA MONETRAAN. Tähän mennessä esitetyt taloudelliset laskelmat/oletukset mahdollisista säästöistä eivät vakuuta minua. Riskit byrokratian lisääntymisestä ovat todellisia.

2. Kannatin valtuustossa asian palauttamista uudelleen valmisteluun siksi, ettei kävisi niin, että nyt olisi päätetty jotenkin toisin ja konsultin kokonaisselvityksen jälkeen taas toisin. Minulla ei ole mitään tietoa, onko koulusihteeriasia tulossa konsultin esitykseen, mutta tiedän, että konsultti tarkastelee kaikkien hallintokuntien asiat melko tarkalla kammalla ja tekee esitykset ulkopuolisen silmin ja kokonaisvaikutuksia tarkastellen. Tiedän, että tämä viivästys lopullisesta ratkaisusta on todella ikävä koulusihteerien ja koulujen kannalta, mutta vielä ikävämpää, jos koulusihteerit olisivat heittopusseina niin, että saman syksyn aikana päätettäisiin monella tavalla heidän tulevaisuudestaan.

3. Valitettavasti Oulussa ei ole kyetty tekemään kaupungin talouden tasapainon saavuttamiseksi päätöksiä omin voimin, joten poliittiset ryhmät ovat päätyneet yksimielisesti konsultin (Perlacon) apuun. Ulkopuolisen konsultin esityksessä tulee varmasti olemaan monia kaupunkilaisten, henkilöstön ja päättäjienkin kannalta hyvin hankalia toimenpiteitä, mutta emme voi tuhota lastemme ja lastemme lasten tulevaisuutta päätöksenteon saamattomuuden takia. Minä kannatan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista ja tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa.

Kategoriat
Ajankohtaista

Jokirannan koulun tilanne kestämätön, osa oppilaista oireilee yhä

Kaleva 22.1.2018

Jokirannan koulun kestämätöntä tilannetta on jauhettu jo vuosikausia. Koululakon ja vanhempaintoimikunnan sekä kaupunkilaisten aktiivisuuden ansiosta asia saatiin viime vuonna julkiseen keskusteluun.

Monenlaisia lupauksia esitettiin, mutta käytännön toimet ovat jääneet täysin riittämättömiksi.

Lokakuussa 2017 Oulun liikelaitosten johtokunta antoi seuraavan lausunnon: ”Jokirannan nykyistä koulua ei peruskorjata, vaan se korvataan uudisrakennuksella Kiimingin lukion yhteyteen. Uudisrakennuksen ensisijainen toteutusvaihtoehto on elinkaarimalli ja väistötiloiksi hankitaan tilaelementtiratkaisu.

Uudisrakennushanke ja väistötilojen tilaelementit otetaan huomioon talousarvion 2018 investointiohjelmassa. Tilaelementit hankitaan kevään 2018 aikana ja uudisrakennushanke kaavamuutoksineen pyritään toteuttamaan selvityksessä esitetyllä aikataululla.”

Kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta lausui Jari Larun esityksestä näin: ”Sivistys- ja kulttuurilautakunta esittää, että Jokirannan koulun tiloja ei rakenneta nykyiselle tontille vaan uudisrakennus sijoitetaan Kiimingin lukion, SYKE-talon ja urheilualueen yhteyteen. Sijoitusvaihtoehto mahdollistaa paremmin perusopetuksen, kulttuurin, liikunnan ja toisen asteen koulutuksen synergian hyödyntämisen ja Jokirannan koulun vanhasta tontista voidaan luopua.

Uudisrakennuksen toteutusvaihtoehtona tulee harkita elinkaarimallia tai muuta kokonaisvastuumallia, jossa huomioidaan pedagogiset ja toiminnalliset tarpeet. Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen ajaksi tarvitaan toimiva ja turvallinen väistötilaratkaisu.”

Joulukuun kokouksessaan kaupunginvaltuusto teki Pekka Simosen esityksestä tämän vuoden talousarvioon seuraavan lisäyksen: ”Varmistetaan riittävät, terveet ja turvalliset väliaikaiset tilat Jokirannan koulun oppilaille ja henkilökunnalle esimerkiksi tilaelementein.”

”Kouluterveydenhoitajan mukaan edelleen toistakymmentä prosenttia oppilaista jatkaa oireiluaan.”

Kokoomuksen valtuustoryhmä pääsi marraskuun lopulla tutustumaan Jokirannan kouluun sekä väistötiloihin.

Olimme järkyttyneitä siitä, millaisissa olosuhteissa opetusta yritetään järjestää. Viime kesänä lähes miljoonalla eurolla tehdyt tiivistykset ja muut fiksaukset olivat jo osin riekaleina ja osassa koulua sisäilma aiheutti ärsytysoireita jo muutaman minuutin käynnillä.

Kouluterveydenhoitajan mukaan edelleen toistakymmentä prosenttia oppilaista jatkaa oireiluaan. Väistötilat entisen kunnanviraston yhteydessä ovat täysin lainvastaiset; ilmastointi on riittämätön, välituntitiloja ei ole lainkaan ja sokkeloiset ahtaan tilat ovat todella iso riski muun muassa pelastautumisen näkökulmasta, puhumattakaan tilojen pedagogisesta soveltumattomuudesta opetuskäyttöön.

Kaikista em. päätöksistä ja tilojen ongelmista huolimatta kaupunki ei ole ryhtynyt tilaelementtien hankintaan! Sisäilmatyöryhmälle on kerrottu, että nyt käytössä olevia tiloja edelleen fiksaillaan ja ilmastointeja säädellään!

Missä on viranhaltijoiden vastuu? Eikö nyt ole jo korkea aika panna tehdyt päätökset täytäntöön ja lopettaa leikki lastemme terveydellä ja tulevaisuudella?

Pekka Simonen
varavaltuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen (kok.)

Jari Laru
valtuutettu, sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen (kok.)

Sanna Pakanen
vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja (kok.)
Oulu

Kategoriat
Ajankohtaista

Kiiminki ansaitsee monitoimitalon – Jokirannan koulun paikka on SYKE-talon ja lukion läheisyydessä

Kaleva 4.11.2017

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta päätti 19.10 pidetyssä kokouksessaan esittää Jokirannan koulun hankeselvitykseen liittyen seuraavan lausunnon: “Jokirannan nykyistä koulua ei peruskorjata, vaan se korvataan uudisrakennuksella Kiimingin lukion yhteyteen. Uudisrakennuksen ensisijainen toteutusvaihtoehto on elinkaarimalli ja väistötiloiksi hankitaan tilaelementtiratkaisu. Uudisrakennushanke ja väistötilojen tilaelementit otetaan huomioon talousarvion 2018 investointiohjelmassa. Tilaelementit hankitaan kevään 2018 aikana ja uudisrakennushanke kaavamuutoksineen pyritään toteuttamaan selvityksessä esitetyllä aikataululla.”

Kiimingin Jokirannan koulun vanhempaintoimikunta on ottanut osaltaan kantaa tilakeskuksen johtokunnan lausuntoon pitäen sitä hyvänä, sillä vanhempaintoimikunta pitää välttämättömänä opetuksen siirtämistä tilaelementteihin. Heidän mukaansa sijainti lukion yhteydessä lisäisi myös synergiaa niin kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kuin alueen liikuntapaikkojenkin kanssa.

Jokirannan koulun sisäilmatilannetta jo Kiimingin kunnan aikoina seuranneina yhdymme sekä tilakeskuksen johtokunnan että Jokirannan koulun vanhempaintoimikunnan näkemykseen asiasta. Jokirannan koulun toiminta tulee siirtää tilaelementteihin mahdollisimman pian ja itse koulun suunnittelu ja rakentaminen tulee tehdä täysin “puhtaalta” pöydältä.

Esitämme, että Kiimingin ns. Puiravan kolmioon eli Kiimingin Syke-talon, lukion, puiston ja urheilualueen muodostamalle alueelle rakennetaan Kiimingin suuralueen “monitoimitalo” (monitoimikampus), jossa erinomaisella tavalla yhdistyvät sivistys- ja kulttuuripalveluiden eri toimialat: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso, perusopetus ja toinen aste (lukio).

Toistensa välittömässä läheisyydessä sijaitsevista kiinteistöistä muodostuva monitoimitalo tai pikemminkin “koulu/kulttuuri/liikunta-kampus” toteutuu vain toteuttamalla hankesuunnitelman vaihtoehto, jossa Jokirannan peruskoulu rakennetaan Syke-talon ja Lukion läheisyyteen. Tämä kiinteistöjen ja toimintojen kokonaisuus on myös sivistys- ja kulttuuripalveluiden nykyisen toimintamallin mukainen, jossa eri palvelut muodostavat kokonaisuuksia sen sijaan että ne sijaitsivat toisistaan erillään.

Lukion sijoittaminen luonnonnurmikentän paikalle ei tule kokonaisuudessaan kalliimmaksi, kun huomioidaan vanhan tontin (myös Jauhiaisen museon tontti) uudelleenkaavoitus ja myynti sekä synergian tuoma säästö käyttötaloudessa. Jalkapallokentän siirtäminen peruskoulun alta uuteen paikkaan ei lisää kustannuksia merkittävästi, sillä nykyinen luonnonnurmikenttä ei vastaa enää turvallisuudeltaan eikä rakenteiltaan ajan vaatimuksia eli se olisi rakennettava uusiksi nykyisessäkin sijaintipaikassaan.

Jari Laru, KT valtuutettu, sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen (kok)
Pekka Simonen, insinööri varavaltuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen (kok)

Kategoriat
Ajankohtaista

Leikkiä ihmisten terveydellä

Kaleva 19.8.2017

Oulun kaupungissa on muiden kuntien tapaan useita sisäilmaongelmaisia kiinteistöjä. Valitettavasti joidenkin kohdalla asioihin ei suhtauduta lainkaan riittävällä vakavuudella. Esimerkiksi Kiimingin Jokirannan koulua on remontoitu miljoonilla euroilla, mutta iso osa koulua on edelleen mm. sädesienen saastuttamaa ja monia erilaisia altisteita löytyy eri puolilta koulua.

Viime talven koululakkoilun jälkeen viranhaltijat yhdessä silloisen lautakunnan puheenjohtajan kanssa lupasivat, että kesän aikana kaikille oppilaille ja henkilökunnalle järjestetään asianmukaiset, terveet ja turvalliset tilat. Kesän aikana onkin upotettu taas satoja tuhansia euroja vanhan koulukiinteistön remontointiin ja osa opetuksesta on siirretty mm. Hiukkavaaran koululle Ouluun.

Koulujen alettua alkoi kuitenkin tulla heti viestiä siitä, että ihmisten oireilu Jokirannan tiloissa jatkuu. Kymmenillä oppilailla on edelleen pääkipuja, heikotusta, nenä-, silmä- ja iho-oireita jne. Jostain syystä lapsia ei oteta vakavasti, vaan koulun johto on käynyt useita kertoja hyvin kovasanaisesti arvostelemassa ja jopa haukkumassa oireilevia lapsia eikä vanhempien viestejä oteta vakavasti. Erään viranhaltijan sanoin altistumiset ovat ”paskapuhetta”!

Jos tilat ovat täysin asianmukaiset, miksi sisäilmatyöryhmän jäsenen vaatimuksista huolimatta uusia sisäilmatutkimuksia ei suostuta tekemään?

Onko oikein, että oppilaat jaotellaan vuohiin ja lampaisiin sen perusteella, että ovatko he uskaltaneet kertoa omasta oireiluistaan koulun tiloissa tai heidän vanhempansa ovat asiasta tiedottaneet koululle? Eikö silloin, kun kymmenet oppilaat oireilevat monin eri tavoin, pitäisi kiireesti siirtää kaikki lapset ja henkilökunta turvallisiin väistötiloihin?

Onko oikein, että Jokirannan koululta Hiukkavaaraan evakkoon kuskatut lapset laitetaan desinfioimaan koulukirjoja, joita on säilytetty saastuneessa Jokirannan koulussa?

Eikö nyt olisi jo korkea aika hommata tarvittavat tilaelementit väistötiloiksi ja keskittyä tämän kissa ja hiiri –leikin sijaan opetustyöhön sekä uusien opetustilojen suunnitteluun? Näin toimittiin esimerkiksi Ylivieskassa heidän Jokirannan koulun ongelmien kanssa.

Pekka Simonen, kok
Oulu, Kiimingin Alakylä

Kategoriat
Ajankohtaista

KAIKKEA KIVAA KAIKILLE!

Kaleva 5.4.2017

Mielenkiinnolla olen seurannut somea, mielipidepalstoja ja kuntavaaliehdokkaiden esitteitä. Ehdokkaat kilvan lupaavat kaikkea kivaa kaikille ja aikovat tehdä sen ihan itse. Tässä huumassa näyttää unohtuvan pari oleellista asiaa kaupunkimme päätöksenteossa.

Oulun talous on Nokian romahdusta ja IT-alan murrosta seuranneesta yhteisöverotulojen pysyvästä alenemasta johtuen todella syvällä suossa. Erilaisista sopeuttamistoimista huolimatta kaupunkimme tekee edelleen alijäämäisiä tuloksia ja velkaa otetaan niin, että miljardin euron velkavuori häämöttää kulman takana. Jos korkotaso nousee vaikka pari prosenttiyksikköä, Oulun on kaivettava vuosittain jostakin lisää rahaa pelkästään korkojen maksuun noin 20 miljoonaa euroa! Se tarkoittaisi esimerkiksi 400-500 opettajan tai hoitajan irtisanomista!

Talouden tilanteesta johtuen meidän on keskitettävä kaikki voimavarat kaupungin toimintojen uudistamiseen ja tehostamiseen siten, että voimme turvata kaikki välttämättömät kuntapalvelut laadukkaina sekä terveet ja turvalliset tilat kaikille koululaisille, hoidettaville sekä henkilöstölle. Tämä tarkoittaa rohkeita rakenteellisia muutoksia ja panostuksia elinvoiman, työllisyyden ja yrittäjyyden lisäämiseksi. 

Toinen monilla ehdokkailla unohtunut päätöksenteon peruspilari on yhteistyö. Demokraattisessa päätöksenteossa emme kukaan saa yksin tai edes yhden puolueen voimin mitään aikaiseksi. Tarvitsemme yhteistyötä poliittisten ryhmien sisällä ja välillä sekä viranhaltijoiden ja muiden asianosaisten kanssa. Yhteistyö syntyy vain luottamuksen kautta.

Luottamusta ei rakenna katteettomat lupaukset tai kaikkien eri tahojen miellyttäminen epärehellisin keinoin. Tarvitsemme vastuullisia, rohkeita ja rehellisiä ihmisiä, jotka haluavat ja uskaltavat laittaa itsensä likoon yhteisten asioiden puolesta ja kaupunkimme paremman tulevaisuuden turvaamiseksi. Minä lupaan tehdä siinä parhaani.

Pekka Simonen
Kokoomus
Oulu

Kategoriat
Ajankohtaista

Lautakunnan toteutettava valtuuston linjauksia

Kaleva ja Rantapohja 2.2.2017

Oulun hyvinvointilautakunnan jäsen Kaarina Kailo käynnisteli kuntavaalikampanjaansa mollaamalla kaikki lakia kunnioittavat päättäjät ja kehumalla omaa lainvastaista toimintaansa (Kaleva 31.1./Lukijalta).

Oulun kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa hyväksyessään vuoden 2017 talousarvion, että ” Lakisääteiset asiakasmaksut korotetaan asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädettyjen maksujen enimmäismäärien mukaisiksi. Lisäksi harkinnanvaraisia asiakasmaksuja korotetaan 3 %.” Kuntalain mukaan valtuusto on kaupungin ylin päätöksentekoelin ja lautakunnan tulee toteuttaa valtuuston tekemiä linjauksia. Tästä huolimatta valtuutettunakin toimiva Kailo esitti edellisessä hyvinvointilautakunnan kokouksessa, että mitään asiakasmaksuja ei koroteta lainkaan!

Valitettavasti tällainen lainvastainen toiminta ei ollut sattumaa, vaan näitä vastaavanlaisia esityksiä on tullut pitkin vaalikautta. Liekö vaalien läheisyys sekoittanut joidenkin lautakunnan jäsenten ajatuksenjuoksua niin, että joulukuun kokouksessa jopa enemmistö paikalla olleista lautakunnan jäsenistä innostui tällaiseen pelleilyyn. Kaupunginhallitus joutui käyttämään päätökseen otto-oikeutta ja korjaamaan laittoman päätöksen.

Mielipidekirjoituksessaan Kailo onnistui aika hyvin luomaan sen mielikuvan, että muut ovat nyt tekemässä täysin epäinhimillisiä päätöksiä ja korottamassa asiakasmaksuja aivan kohtuuttomasti. Tosiasia on kuitenkin, että valtaosa Suomen kunnista on korottanut vastaavat maksut jo vuosi sitten. Me yhdessä päätimme silloin loiventaa korotuksia. Nyt tehtyjen korotusten jälkeen asiakasmaksujen tuotto suhteessa Oulun hyvinvointipalvelujen menoihin on noin 4,9%. Eli me veronmaksajat tuemme palveluita edelleen yli 95 prosenttisesti.

Yksi merkittävimmin korotetuista maksuista on terveyskeskusmaksu. Korotus on 4,50 euroa ja sitä peritään vuodessa enintään kolmelta lääkärikäynniltä. Lisäksi hoitajalla käynti on  täysin ilmainen. Maksuja ei peritä alle 18 vuotiailta. Myöskään muut maksujen korotukset eivät rasita runsaasti palveluita tarvitsevia ja heikoimmassa asemassa olevia. Vuosittaiseen maksukattoon ei tullut minkäänlaista korotusta ja taloudellisesti kaikkein ahtaimmalla oleville toimeentulotuki kuittaa kaikki maksut täysimääräisesti.

Meille tavallisille sosiaali- ja terveyspalveluiden satunnaiskäyttäjille maksujen korotuksilla on toki merkitystä. Valtuuston selkeä enemmistö kuitenkin katsoi, että kaupunkimme talouden syöksykierteessä ja velkamäärän lähestyessä uhkaavasti järjetöntä miljardin euron haamurajaa, on pakko tehdä korjaavia toimia. Hyvinvointipuolella olemme toki onnistuneet myös uudistamalla toimintatapoja hillitsemään kustannusten kasvua, mutta siitä huolimatta kaupunki velkaantuu edelleen lähes sadan miljoonan euron vuosivauhtia!

Oulun Kokoomuksen hyvinvointilautakunnan jäsenet
Pekka Simonen
Milla Kynkäänniemi
Minna Lehtovaara

Kategoriat
Ajankohtaista

Talouden tasapainottaminenko populismia?

Kaleva 3.12.2016

Saimme viime maanantain kaupunginvaltuuston kokouksessa, somessa ja mediassa ryöpytyksen ja leimaamisen populisteiksi, kun vaadimme Oulun kaupungin talouden saattamista edes siedettävälle tasolle.

Olemme koko valtuustokauden ajan vaatineet, että kaupungin tulot ja menot on saatava tasapainoon ja velaksi eläminen seuraavien sukupolvien kustannuksella lopetettava. Olemme paasanneet aiheesta seminaareissa, tehneet valtuustoaloitteita, esittäneet säästö- ja uudistamiskohteita, mutta turhaan. Sama meno jatkuu vuodesta toiseen.

Oulussa on toki tehty myös paljon hyvää työtä. Toimintoja on uudistettu ja tehostettu. Esimerkiksi hyvinvointipuolella on saatu tehostettua toimintaa niin, että hallinnon kulut ovat laskeneet yli 40 prosenttia ja kokonaisuutena kustannustaso on laskenut yli 175 miljoonaa euroa. Kaupunkilaiset saavat kuitenkin palvelunsa edelleen laadukkaina.

Paljon on kuitenkin jätetty tekemättä ja päättämättä. Esimerkki sivistyspuolella on tyydytty lähinnä juustohöyläämiseen ja kurjistamiseen. Kouluverkkoesityskin valmisteltiin, mutta valtuutettujen rohkeus ei riittänyt tekemään päätöstä. Sen päättämättömyyden kustannukset ovat noin 130 miljoonaa euroa ja lisäksi monet lapsemme joutuvat edelleen kärvistelemään homeisissa tiloissa ja evakossa.

On täysin kestämätöntä, että teemme vuodesta toiseen suunnitellusti alijäämäisiä tuloksia. Sama meno jatkuu ensi vuoden lisäksi myös suunnittelukaudella 2018 ja 2019. Myös velkaantumisvauhti on aivan järjetön. Talousarvioesityksen mukaan kaupunki ottaa ensi vuonna lisää velkaa noin 90 miljoonaa euroa eli noin 250 000 euroa joka ikinen päivä! Miljardin euron velkavuori häämöttää jo lähellä.

Tuleva sote-uudistus pudottaa meidän ”liikevaihdon” 1,3 miljardista noin puoleen miljardiin euroon, mutta velat jäävät kaupungille. Jos miljardin euron velan korko nousee esimerkiksi kaksi prosenttia, maksamme siitä 20 miljoonaa euroa lisää korkoina kankkulan kaivoon joka vuosi. Se tarkoittaa esimerkiksi 400-500:n opettajan tai hoitajan irtisanomista!

Kokouksissamme on noussut jo perinteeksi, että kilvan vakuuttelemme, että näin ei voi jatkua, mutta jatketaan kuitenkin. Rohkeutta todellisiin uudistuksiin ei löydy. Maanantain talousarviokeskustelussakin pääpaino oli menojen lisäyksissä; kaikille kaikkea kivaa! Toimiiko valtuustomme siis kaupungin arvojen mukaisesti vastuullisesti, rohkeasti ja reilusti?

Esittämällä talousarvion uudelleenvalmistelua halusimme sitä, että vihdoinkin päättäjämme heräisivät todellisuuteen ja saisimme kaupunkimme talouden kestävälle pohjalle. Pienen toivonpilkahduksen saimmekin, kun suurimman valtuustoryhmän puheenjohtaja innostui ehdottamaan talouden tasapainottamisohjelman valmistelua. Toivomme, että valtuusto hyväksyy esityksen yksimielisesti ja kaikki ryhmät sitoutuvat tosissaan ohjelman toteutukseen.

Oulun Kokoomuksen valtuutetut
Tomi Kaismo
Pekka Simonen
Maarit Sihvonen
Mika Nurmela
Heikki Pesämaa

Kategoriat
Ajankohtaista

SINÄ SAAT ITSE PÄÄTTÄÄ!

Rantapohja 24.11.2016

Oulun hyvinvointilautakunnan jäsenenä olen saanut seurata kaupunkimme sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä talouskriisin keskellä ja palvelujen tarpeiden kasvaessa. Sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä olen nähnyt tilannetta myös laajemmin maakuntamme alueella. Monia asioita on suunniteltu ja linjattu. Käytännössä toimintatavat ja asenteet muuttuvat kuitenkin tuskastuttavan hitaasti. Valitettavan monille ammattilaisille näyttää olevan vaikeaa muistaa, että heidät on palkattu verorahoilla ihmisiä, ei organisaatioita varten. Itse kullekin muutos on mukavaa, kunhan se ei kosketa itseä.

Maassamme ollaan yksimielisiä siitä, että nykymenolla emme voi jatkaa. Tarvitsemme sote-uudistuksen, jolla varmistamme tasavertaisen palvelujen saatavuuden ja laadun ihmisen taustasta riippumatta, mutta silti siedettävillä kustannuksilla. Tästä sitten alkaakin poliitikkojen riitely ja omien ideologisten intohimojen toteuttaminen. Tavallisen ihmisen palvelujen turvaaminen jää usein taka-alalle. Keskusta sai jo vuosi sitten runnottua haaveilemansa maakuntahallinnon ja nyt oppositio Antti Rinteen johdolla haluaisi torpata ihmisten valinnanvapauden.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra teetti juuri tutkimuksen, jossa kysyttiin suomalaisten näkemyksiä sote-palvelujen valinnanvapaudesta. Kaikista kyselyn vastaajista ylivoimainen enemmistö halusi mahdollisuuden vertailla ja valita palvelujen tuottajansa. Tulokset osoittivat, että nimenomaan ”köyhät ja kipeät” olivat halukkaimpia vertailemaan eri palvelujen tarjoajia sekä valitsemaan ne itse. Tämä on hyvin ymmärrettävää, koska työssäkäyvät ja hyvin toimeentulevat voivat jo nyt valita vapaasti työterveyshuollon ja yksityisten palveluntuottajien kesken, mutta heikoimmassa asemassa olevat ovat täysin julkisten sote-palveluiden varassa. Heillä on usein myös palvelujen tarve muita suurempaa. Mielenkiintoista on, että Kalevi Sorsa –säätiön teettämän tutkimuksen mukaan selkeä enemmistö myös demareiden kannattajista kokee hyvänä vapauden valita yksityinen palveluntuottaja julkisen sijaan.

Nyt valmisteilla olevan sote-uudistuksen isot linjaukset ovat siis oikeansuuntaisia. Käytännön toteutuksessa on huolehdittava, että valinnanvapaus toteutuu myös käytännössä; Siis ihan oikeasti sinä itse saat päättää! Myös palvelujen tuottajilla täytyy olla mahdollisuuksien tasa-arvo. Isot julkiset ja yksityiset yhtiöt eivät saa jyrätä erilaisten järjestöjen ja pienyritysten toimintaedellytyksiä. Näin saamme oikeasti lyhennettyä jonoja, parannettua palvelujen laatua ja myös hillittyä kustannusten kasvua.

Pekka Simonen
Kaupunginvaltuutettu, kok
Hyvinvointilautakunnan jäsen
Pohjois-Pohjanmaan sote-ohjausryhmän vpj

Kategoriat
Ajankohtaista

Ideologia vai järki?

Kaleva 30.9.2016

Yllätyin suuresti huomatessani viime lauantain Kalevassa (24.9.) vastineen kirjoitukseeni Jokirannan koulun tilanteesta. Siinä kokeneet vasemmistopoliitikot tyrmäävät esitykseni aika uskomattomilla perusteilla. 

Ensimmäiseksi toverit väittävät, että elinkaarimallilla ei saada toteutettua kouluhanketta yhtään nopeammin kuin perinteisenä kaupungin investointihankkeena. Itse rakentaminen vie tietysti oman aikansa, mutta kokemus osoittaa, että kaupungin oma hanke- ja byrokratiaprosessi jo ennen rakentamista vie vuosia. Siihen meillä ei ole Jokirannan koulun kohdalla varaa.

Yksityinen yritys ei yksinkertaisesti pysy pystyssä, jos toimisi yhtä tehottomasti.

Esimerkiksi Kuntalehdessä 19.9. kerrotaan kiihkottomasti elinkaarimallin toteutuksesta Pudasjärven hirsikoulun uutisoinnin yhteydessä. Siitäkin jutusta käy hyvin ilmi, että elinkaarimalleissa yhteistyökumppani nimenomaan vastaa kaikesta kiinteistön ylläpidosta sisältäen takuuajan korjaukset, vuosikorjaukset  ja myös peruskorjaukset. Juuri taitamattomasti hoidetut tai kokonaan laiminlyödyt ylläpitokorjaukset ovat yksi suurimpia syitä julkisten rakennusten sisäilma- ja kosteusongelmiin.

Investoinnin rahoitus elinkaarimallissa voidaan sopia joko yhteistyökumppanin vastuulle tai kaupungin kautta ja myös kaupungin taseeseen ihan sen mukaan, miten se on edullisinta. Kalleinta mahdollista rakentamista on se, että rakennetaan näennäisesti halvalla, rakennus on parinkymmenen vuoden kuluttua purkukunnossa ja lisäksi sen ansiosta lukuisat ihmiset menettävät terveytensä. Tämä on aivan liian yleistä julkisessa rakentamisessa.

Itse en ajattele, että elinkaarimalli olisi ainoa fiksu tapa Jokirannan koulun rakentamiseksi, mutta kyllä se erittäin varteenotettava malli on, kun huomioidaan hankkeen kiireellisyys, kaupungin investointiohjelman suuruus ja hankevalmisteluun käytössä olevat resurssit. Toinen mielenkiintoinen vaihtoehto rakentamiseen olisi ns. talousohjattu rakentaminen, jota mm. eräs paikallinen rakentajayritys on näkyvästi markkinoinut. Sillä mallilla kaupunkien rakennuttamat koulut ja päiväkodit on saatu jopa kymmeniä prosentteja edullisemmin.

Tärkeintähän tässä hommassa on se, että Jokirannan oppilaita ja henkilökuntaa ei enää yhtään turhaa altisteta nykyisessä kiinteistössä, vaan tilahanke saadaan mahdollisimman nopeasti liikkeelle ja myös käytännön toteutukseen. Tässä ei pitäisi olla sijaa ideologiselle sapelin kalistelulle, vaan on tehtävä nopeasti välttämättömät päätökset.

Pekka Simonen, kok

valtuustoryhmän vpj

Oulu